Jana Weber

PhDr. Jana Weber, Ph.D., MT-BC, SFMT
Muzikoterapeutka, Psycholožka, sbormistrině, hudební pedagožka

Jana Weber & Clive Robbinson Jana Weber & Clive Robbinson

Od roku 2006 se věnuji klinické i rehabilitační muzikoterapii s klienty se speciálními potřebami a psychiatrickými diagnózami.

Po Magisterské studium v oboru psychologie, hudební výchova a sbormistrovství na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze jsem získala doktorský titul (PhD.) v oboru hudební pedagogika s disertační prací na téma muzikoterapie a její přesahy do školního prostředí. Muzikoterapii jsem vystudovala v USA v New Yorku na Molloy College, kde jsem pracovala jako muzikoterapeutka na forenzní psychiatrické klinice v Bronxu pod vedením Gillian Stephens Langdon. V USA jsem získala americký muzikoterapeutický titul MT-BC (Music Therapist Board Certified) a v roce 2012 také švýcarský muzikoterapeutický titul SFMT (Schweizerischer Fachverband für Musiktherapie) a v roce 2015 ekvivalenci Magisterského programu klinické muzikoterapie na Zurišské Univerzitě (ZHdK - Zurich University of Arts).

Jsem profesní členkou americké, švýcarské a české muzikoterapeutické asociace a lektorkou ve vzdělávacích programech v Čechách a na Slovensku. V současné době pracuji na Privátní psychiatrické klinice WYSS, Münchenbuchsee, Švýcarsko.

Články

Jana Weber
Weiherstrasse 5
CH - 4800 Zofingen
Schweiz

Tel: +41793237734
Email: